CULTUURGEBAAR

Je stapt de deur uit en je valt met je neus in de kunst…

Stichting Cultuurgebaar organiseert culturele interventies in de wijk en verbindt mensen met kunst en cultuur en met elkaar.
De Stichting vindt het belangrijk dat meer mensen van jong tot oud in aanraking komen met kunst en cultuur van goede kwaliteit. Kunst hoeft geen ver-van-je-bed-show te zijn maar kan dichtbij, in je eigen wijk zijn. Kunst is voor iedereen.

Vertrekpunt van de culturele interventies is het kunstdomein, zoals beeldende kunst en poëzie. De culturele interventies kunnen een eendaags kunstevent zijn, een minifestival, een expositie of een cultuurparticipatieproject. De projecten vinden altijd plaats op wijkniveau en krijgen vorm samen met buurtbewoners en partners uit de wijk. De Stichting zoekt ook samenwerking binnen het culturele, groene en sociale domein voor maximale impact.

Agenda Mariahoeve/ Haagse Hout

Het Oppimp Atelier staat voorlopig in de Cultuurwerkplaats van Podium NOORD, Amethisthorst 425. Er zijn regelmatig workshops en selfsupporting mensen kunnen hier wekelijks aan de slag. Lees meer over de workshops in Mariahoeve.

De Open Oppimp Ateliers e.a. komen terug na de zomer!

Kunstpiraten, creatieve workshop voor kinderen
Let op! Reserveren via whatsapp 06 18424271 of via info@cultuurgebaar.nl

ma 12 en di 13 aug. Kunstpiraten en Piratenboten 4+
ma. 19 en di 20 aug. Kunstpiraten Piratenboten 7+ in de zomervakantie Lees meer over Kunstpiraten

AGENDA ELDERS DEN HAAG

Impact

We merken dat we met onze activiteiten impact kunnen maken op deelnemers, vrijwilligers en de omgeving. We tekenen verhalen van vrijwilligers op. Lees hier het verhaal van vrijwilliger Karin en hier het verhaal van Lidewij.

Foto’s: Nomadisch Oppimp Atelier: Beleef het in het Haagse Bos en Family Day 2023.

De allereerste interventie van de stichting was het voorproefje van het Oppimp Atelier tijdens Haagse vrouwendag in Podium Noord, maart 2022. Onder begeleiding van beeldend kunstenaar Laura Snijders en organisator Carola van der Heijden, pimpten buurtbewoners hun kleding op.